Araş. Gör. EMRULLAH CULPAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. EMRULLAH CULPAN

T: (0282) 250 2286

M eculpan@nku.edu.tr

W eculpan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Tarla Bitkileri (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez: Bazı Aspir Genotip ve Melezlerinin Karakterizasyonu ve İleri Kademe Islah Materyallerinin Oluşturulması
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-2015
Tez: Gibberellik Asit ve Salisilik Asit Uygulamalarının Aspir (Carthamus tinctorius L.)´in Tohum Verimi ve Kalite Özelliklerine Etkisi (2015)
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2008-2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Orta
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Endüstri Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ATEŞ E., CULPAN E., Determination of Medicinal and Aromatic Plant Species and Its Some Morphological Traits in Botanical Composition of Protected Rangeland at Kubrat, Bulgaria, Current Trends in Natural Sciences, vol. 7, pp. 149-154, 2018.
Özgün Makale Index Copernicus, CAB Abstracts, Google Scholar, DOAJ, SCIPIO
2. CULPAN E., ARSLAN B., Salisilik Asit Uygulamasının Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Akademik Ziraat Dergisi, vol. 7, pp. 173-178, 2018.
Özgün Makale TR Dizin, CAB Abstract, CABI, Google Scholar, EBSCO
3. ARSLAN B., CULPAN E., Identification of Suitable Safflower Genotypes for the Development of New Cultivars with High Seed Yield, Oil Content and Oil Quality, Azarian Journal of Agriculture, vol. 5, pp. 133-141, 2018.
Özgün Makale CAB Abstract, CABI, NCBI, DOAJ, FAO AGRIS, Google Scholar
4. ARSLAN B., CULPAN E., Effects of Different Gibberellic Acid Doses on Seed Yield, Oil Content and Some Quality Traits of Safflower (Carthamus tinctorius L.), The Journal of Global Innovations in Agricultural and Social Sciences, vol. 5, pp. 5-9, 2017.
Özgün Makale Google Scholar, CAB Abstract, CABI, AGRICOLA, AgBiotech News and Information, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Biological Agricultural Abstracts Plus (Wilson), CSA Environmental Sciences Pollution Management Database (CSA/CIG)
5. ARSLAN B., CULPAN E., ATEŞ E., A New Alternative Species as a Medicinal Aromatic and Forage Crop: Blue Melilot (Melilotus caeruleus L. Desr.), Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol. 30, pp. 392-394, 2016.
Özgün Makale CAB Abstract, EBSCO, FAO AGRIS, Google Scholar
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. CULPAN E., ARSLAN B., Recent Developments of Safflower Production in Turkey, International Agricultural, Biological and Life Science Conference (02.09.2018-05.09.2018).
Sözlü Bildiri
2. GEÇGEL Ü., TIRPANCI SİVRİ G., CULPAN E., ARSLAN B., YÜCEL E., TAŞAN M., Determination of Chemical Properties and Fatty Acid Profile of Oil Obtained from Some Camelina (Camelina sativa L. Crantz) Genotypes, The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life (12.07.2018-15.07.2018).
Sözlü Bildiri
3. CULPAN E., ARSLAN B., Determination of Yield and Quality Traits of Some Domestic and Foreign Black Cumin Genotypes in Tekirdag Conditions, The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life (12.07.2018-15.07.2018).
Sözlü Bildiri
4. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., CULPAN E., Microwave Extraction Methods of Edible Oils, The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life (12.07.2018-15.07.2018).
Sözlü Bildiri
5. CULPAN E., ARSLAN B., Determination of Effects the Different Storage Period on Some Quality Traits of Safflower Seeds (Carthamus tinctorius L.), International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Sözlü Bildiri
6. ARSLAN B., ÇELİK Z., CULPAN E., Effects of Applications Different Base Fertilizer on Seed Yield and Some Quality Traits of Safflower (Carthamus tinctorius L.), International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Poster
7. ATEŞ E., CULPAN E., Determination of Medicinal and Aromatic Plant Species and Its Some Morphological Traits in Botanical Composition of Ungrazed Pasture at Kubrat, Bulgaria, International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences (19.04.2018-21.04.2018).
Sözlü Bildiri
8. CULPAN E., ARSLAN B., Breeding Studies on Safflower (Carthamus tinctorius L.), International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Sözlü Bildiri
9. ARSLAN B., CULPAN E., Oil Crops Production and Vegetable Oil Deficit of Turkey, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Poster
10. ARSLAN B., YILDIRIM Y., CULPAN E., Effects of Boron Applications on Seed Yield and Some Quality Characters of Rapeseed (Brassica napus L.), 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Poster
11. GEÇGEL Ü., YILMAZ M., CULPAN E., APAYDIN D., Quality Properties of Safflower Seed and Oil, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Poster
12. ARSLAN B., CULPAN E., The Present State of Medicinal Plants in the Natural Flora of the Thrace Region and Facilities of Utilizing These Plants, 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants (09.05.2017-12.05.2017).
Poster
13. ARSLAN B., CULPAN E., ATEŞ E., A New Alternative Species As a Medicinal Aromatic and Forage Crop: Blue Melilot (Melilotus caeruleusL. Desr), 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
14. ARSLAN B., CULPAN E., Development of Sunflower Production in Turkey, 19th International Sunflower Conference (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
15. GEÇGEL Ü., APAYDIN D., YILDIZ G., ERDOĞDU M., DOKTU S., CULPAN E., Determination of Antimicrobial Properties and Antioxidant Capacity of Safflower Oil Gained by Using Cold Press Technology, Turkey Natural Nutrition and Lifelong Health Summit 2015 (20.05.2015-23.05.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ARSLAN B., CULPAN E., Salisilik Asit Uygulamasının Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2017-15.09.2017).
Poster
Ulusal Projeler
1. Güneşten Gelen Enerji, TÜBİTAK PROJESİ, Uzman, 16.04.2018-Devam Ediyor.
2. Yabancı Orijinli Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Tohum Verimi ve Verim Özellikleri ile Yağ Oranlarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.06.2016-15.06.2017.
Üyelikler
Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, Üye, 2018-.
Ziraat Fakültesi Tanıtım Görevlileri Komisyonu, Üye, 2014-.
Katıldığı Kurslar
DNA Markırları Gen İfadesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler ve Dizileme Teknolojileri Eğitimi, Yer:Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 19.06.2018-21.06.2018.
Uygulamalı Haploid Bitki Üretimi ve Kromozom Katlaması Kursu, Yer:Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25.06.2014-26.06.2014.
Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 16.01.2014-17.01.2014.
Aldığı Sertifikalar
Akademik Makale Yazımı, Yer:Sakarya Üniversitesi, 16.11.2015-16.12.2015.