Araş. Gör. EMRULLAH CULPAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. EMRULLAH CULPAN

T: (0282) 250 2286

M eculpan@nku.edu.tr

W eculpan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Tarla Bitkileri (YL)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2012-2015
Tez:
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2008-2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Orta
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARSLAN B., CULPAN E., Effects of Different Gibberellic Acid Doses on Seed Yield, Oil Content and Some Quality Traits of Safflower (Carthamus tinctorius L.), The Journal of Global Innovations in Agricultural and Social Sciences, vol. 5, pp. 5-9, 2017.
Özgün Makale Google Scholar, CAB Abstracts, AGRICOLA, AgBiotech News and Information, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Biological & Agricultural Abstracts Plus (Wilson), CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database (CSA/CIG)
2. ARSLAN B., CULPAN E., ATEŞ E., A New Alternative Species as a Medicinal Aromatic and Forage Crop Blue Melilot (Melilotus caeruleus L. Desr), Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol. 30, pp. 392-394, 2016.
Özgün Makale CAB Abstracts,FAO AGRIS/CARIS
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ARSLAN B., CULPAN E., ATEŞ E., A New Alternative Species As a Medicinal Aromatic and Forage Crop Blue Melilot (Melilotus caeruleus L. Desr), 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Poster
2. ARSLAN B., CULPAN E., Development of Sunflower Production in Turkey, 19th International Sunflower Conference (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
3. GEÇGEL Ü., APAYDIN D., CULPAN E., Determination of antimicrobial properties and antioxidant capacity of safflower oil gained by using cold press technology, Turkey Natural Nutrition and Lifelong Health Summit´ 2015 (20.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Yabancı Orijinli Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Tohum Verimi ve Verim Özellikleri ile Yağ Oranlarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.06.2016-Devam Ediyor.
Üyelikler
Ziraat Fakültesi Tanıtım Görevlileri Komisyonu, Üye, 2014-.